jump to navigation

Jogu lidojumi

„Kāpēc cilvēki sāk nodarboties ar TM? ” jautāsiet jūs. Tas ir labs jautājums. Ar TM cilvēki sāk nodarboties dažādu iemeslu dēļ. Vieni apgūst tehniku pēc sava ārsta ieteikuma, lai atbrīvotos no specifiskas problēmas, kura saistīta ar stresu – teiksim, no augsta asinsspiediena. Citi ir pietiekami veseli, bet nolemj uzsākt, jo grib labāk izmantot savu intelektu vai iegūt dziļu iekšējās laimes sajūtu. Trešie var sākt praktizēt TM, lai ieguldītu savu artavu vispārējā miera radīšanā.

Vispārējais miers- mūsdienās katra sevi cienoša cilvēka personiska un nepieciešama prasība, un tai jābūt izpildītai šodien, negaidot rītdienu”.

Mahariši.

Visā pasaulē, izmantojot lielu daudzumu statistisko metožu, tika veiktiplaši zinātniskie pētījumi transcendentālās meditācijas un TM – Siddhi programmas ietekmes noteikšanai uz sabiedrības dzīves kvalitāti.

“Vajadzēja aizsākties zinātnes laikmetam, lai pasaule novērtētu Jogas filozofijas nozīmīgimu un tās praktisko nozīmi veselas personības, vienotas valsts un tautu draudzīgas ģimenes izveidošanā. Joga nozīmē kopību, individuālas apziņas vienotību ar vienotu visu Dabas Likumu lauku transcendentālā apziņa. Jogu lidojumi demonstrē cilvēka spēju darboties vienotā laukā un atdzīvināt visu dabas likumu potenciālu visās tā izpausmēs – prāts, ķermenis, uzvedība un vide.  Jogulidojumi miniatūrā attēlo dabas likuma vienotu un ideāli kārtotu galaktiku lidojumu visumā. Prāta un ķemeņa koordinācija, kura izpaužas joģiskos lidojumos, attēlo, ka apziņa un tā izpausme – fizioloģija – atrodas pilnīgā līdzsvarā,.

Mahariši

 

Yogic Flying – really cool!

To rezultāti pierāda, ja vienā vietā ar TM – Siddhi nodarbojas kvadrātsakne no viena procenta iedzīvotāju, tad jūtami samazinās negatīvo atgadījumu skaits, tādu, kā noziedzība, slimības, nelaimes gadījumi, nekārtības vai vardarbības gadījumi. Pētījumi pierādīja arī pozitīvo tendenču pieaugumu, piemēram, ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos.

( Piezīme: Ar transcendentālās meditācijas tehnikas pētījumu materiāliem var iepazīties caur Starptautisko zinātnisko pētījumu centru  Starptautiskajā Mahariši Universitātē, Fērfildā, Aiovas štatā 52556).

( International Center for Scientific Research, Maharishi International University, Fairfield, Iowa, 52556).

Mahariši paskaidroja, ka TM – Siddhi programma māca apziņu funkcionēt līdzīgi tam, kā funkcionē dabas intelekts. „Tādējādi, – teica Mahariši, – cilvēks atbalstu savu vēlmju izpildei un ikdienas dzīvei saņems  no dabas radošā un intelektuālā potenciāla puses”.

Šī parādība tiek dēvēta par Mahariši paplašināto efektu, par godu Mahariši Maheš Jogi, kurš pareģoja to pirms četrdesmit gadiem.

Maisnera Efekts

yogic_flyer

Ukraina                      Latvija                        Latvija                  Maskava

http://www.spats.lv/2005/05/harmonizesim-apkartni-ar-dziesmu/

Tehnisko zinātņu doktors Andris Špats savā rakstā “Harmonizēsim apkārtni ar dziesmu” piemin Maharishi 1% efektu

Fizikas zinātnieka un senindiešu zinību guru (Skolotāja līmenis) sasniegušais Mahariši Maheš Joga māca, ka vienlaicīgi domājot (meditējot) cilvēku grupai, kolektīvā doma var ietekmēt plašu apkārtni. Apdzīvotās vietas var ietekmēt meditētāju skaits, kas lielāks par kvadrātsakne no 1% iedzīvotāju. Piemēram, ja pilsētā ir 250 000 iedzīvotāju, tad jau 50 vienu domu domājošie (transcendentālā meditācijā) spēs iespaidot šo sabiedrību. Veiktie eksperimenti ASV jau 70-os gados rādīja, ka tādejādi var pazemināt noziegumu līmeni pilsētā, tā esot samazināti agresiju draudi ap Izraēlu. Pēdējā gadu desmitā arī medicīnas zinātnieki pēta domu ietekmi uz cilvēkiem. Piemēram, medicīnas zinātņu doktors I.P.Neumivakins (Maskavā, KMA) raksta par “Mahariši efektu” sekojoši: “Ja vienlaicīgi meditē 7000 cilvēku, tad plašā apkārtnē izmainās apziņa, citu cilvēku uzvešanās – nav konfliktu, slepkavību, vardarbības, cilvēki kļūst iecietīgāki, utt.”. Esmu lasījis policijas ziņās, ka Dziesmu svētku laikā Rīgā ir mazāk huligānisku notikumu, bet pilnīgi novērojumi un korekta analīze Rīgā, Latvijā nav veikti.

TM – Siddhi

Nesatricināmās Latvijas izglītības centrs

Advertisements

Komentāri»

No comments yet — be the first.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: